Paree Fine Art, modelschilderen

Bij het Centrum voor de kunsten Eindhoven, wilde ik inschrijven voor gevorderd tekenen. De groep bleek niet groot genoeg en zo kwam ik in een modelklas. En modelwerk bleek ontzettend goed bij mij te passen.
De docent liet ons volledig vrij, dat was een kolfje naar mijn hand. Ook omdat ik voortvarend aan het werk kon met de korte poses. Muziek eronder, zodat ik als vanzelf ging bewegen, zoals ik graag doe in mijn schilderwerk.
Ik ontwikkelde al snel mijn handschrift, een lyrische lijn kwam naar boven. Het houtskoolwerk van die dagen evolueerde tot schilderen met houtskool. Kijk, dat is schilderen!

Zo werd ik een schilder, meer dan tekenaar. Het CKE stopte en ik ging naar twee andere modelteken groepen. Hier werd ik min of meer door de omstandigheden gedwongen om over te stappen naar aquarel en is mijn manier van werken gegroeid. Tijd is voor mij een dringende factor, er is nog zo weinig over. En daardoor heb ik geleerd, zet de omstandigheden naar je hand. Go with the flow! Ik had een levensjaar (2009) waarin ik dacht dat alles het laatste zou zijn. Gelukkig heb ik het gered en sindsdien heb ik een enorme haast.